CONTEMPORARIES' ART

CONTEMPORARIES’ ART  Selected works from the Hudson Center for Contemporary Arts Residency Program organized by Xuewu Zheng.   Participating artists are Xileng Cao, Huairuo Guo, Jingjing Jia, Zhongjun Li, Chunjie Liu, Shuiyang Liu, Yong Liu, Jingdong Shen, Dong Shu, Baijun Sun, Xuewu Zheng

Contact Information

Jessica L. Ambler, Ph.D.

Director, Martin Art Gallery
Address Muhlenberg College Baker Center for the Arts 2400 Chew Street Allentown, PA 18104